De Stichting Pride 055 zoekt versterking van het bestuur.
Iemand uit de lhbtiq+ gemeenschap of grote affiniteit met de doelgroep. Momenteel is er plaats voor: 

een secretaris.
Taken zijn, bijhouden van de bestuur mail en zo nodig vragen delegeren naar andere bestuursleden of leden van een werkgroep; notuleren van vergaderingen; contacten met Orpheus om vergaderruimte te regelen; verzamelen van relevante informatie uit Apeldoorn en regio ten behoeve van de website (activiteiten in Gigant, Orpheus, Coda, COC Deventer etc.) en die doorgeven aan de webmaster.
 

Een algemeen bestuurslid ter ondersteuning van diverse werkgroepen van Pride 055. Deze onderhoudt contacten met de werkgroepen, informeert het bestuur over activiteiten, doet namens werkgroepen verzoeken voor benodigde financiën.
 

Een algemeen bestuurslid ter ondersteuning van de penningmeester die t.z.t. de functie van penningmeester kan overnemen.
 

Helpers voor de organisatie van een Pride Apeldoorn

In juni 2024 wil Pride 055 een Pride Apeldoorn organiseren. Het zal de eerste Pride in de stad zijn. Wij zoeken creatieve mensen om te helpen deze Pride vorm en inhoud te geven.

Teven zoeken wij mensen die kunnen ondersteunen met fondsenwerving voor de Pride Apeldoorn en daarvoor goede contacten hebben, bijvoorbeeld met horeca- en andere ondernemers.